Skip to content

Родителите от поколение Х и У

Родителите от поколение Х и У

За едни семейството носи смисъла на емоционална подкрепа, източник за оцеляване и благополучие, традиции, род, заедност чрез еднаквост, авторитет. За други, то е място, където се появяваш, получаваш грижа, осигурява ти се свобода и пространство на индивидуалността и те пускат да летиш. Реалността, обаче е разнообразна смесица от двете. Първото е застъпник на патриалхалният и колективистки дух, а второто следва уникалността на индивида.  Това твърдение много ми напомни за хората родени и живяли в периода на прехода и ме свърза с моя любима тема за родителите.

Поколението на прехода е наименование предимно за поколение Х, но аз бих включила и родените в периода на поколение У. Двете поколения са свързани: докато първите са свидетели на прехода (политически, икономически, културен), вторите са натоварени с надеждата за прогрес и еволюция. Другото, което ги обединява е, че застъпват един период по време на родителстването си.

Няколко са класификациите от кога започва едно поколение и кога свършва, но разликите са в рамките на година – две.

За Поколение Х

Това са хората родени между 1965 г. – 1979 г. Днес те са на възраст 42-56 г. Най-често ще го срещнете под наименованията: „поколение на прехода“, „аналогово поколение“, „поколението сандвич“. Събитията, които оказват най-силно въздействие върху тях са: прехода от развит социализъм към пазарна икономика, смяна на политически режим, промени и икономически кризи (1997 г., 2009г.), влизането в ЕС, приватизацията и реституцията, корупцията, реформи в данъчната, съдебната, образователната и здравни системи и др. Носители са на промяната, като се опитват едновременно да запазят традиции, вярвания, история, култура на своите родители, но и да съхранят потребността си за идентичност, пълноценност, стремеж към по-голяма автономност и воля на личния и семейния живот.

Основните им стремежи са семейство, стабилност, високи доходи, добра информитаност за случващото се, независимост и уважение. Начините, чрез, които се опитват да ги постигнат са: трудолюбие, образованост, професионализъм, отговорност.

 

Две са основните формули, които следват хората от поколение Х, а най-голямата им цел сборът от двете:

 

  • Щастие = (радост + хармония в семейството) + удовлетвореност от постигането на целите + баланс между работа и личен живот
  • Успех = личните качества + вложените усилия

 

Твърде амбицозно и трудно за постигане, особено, когато от едната ти страна са нуждите на  детето ти, а от другата – на твоите родители. Това е и причината, едно от наименованията им да e „поколението сандвич“. Те се стремят към баланса между личен и професионален живот, но тъй като са отдадени и в двете посоки на максимум, често прегарят.

Предпочитат общуването „лице в лице“, но използват социалните медии, за да „са в течение“ и да поддържат нуждата си от информираност. Трудно обаче се разбират с другите, особено по-младите, което е следствие от консервативната нотка на хората от това поколение, въпреки отявлено демократичните им възгледи.

Родителите от поколение Х – по какво ще ги познаете?

Родителите Х са израснали в условия на „сами справящи се“ със своето израстване, което води до по-голяма самостоятелност, самодостатъчност, съобразителност и здрав разум.  Техните родители са били основно ангажирани с работа, дори и на шестдневна работна седмица. На повечето, бабите и дядовците все още са работели. Всички са се стремяли да осигурят по-добро бъдеще за децата си.

Начина, по който са израснали, предполага, че очакват и тяхното потомство да е самостоятелно, целеустремено, образовано и да търси сигурност. Интересен е фактът, че като родители те са именно обратното – свръхобгрижващи и тревожни, че във всеки един момент, в който те не са наоколо, ще се случи нещо лошо с детето им. Помагат им с домашните в училище, вършат дейности, вместо децата си, месят се във взаимоотношенията с връстниците. Очакват и другите да разбират уникалността на детето им.

Вероятно две са основните причини довели до тази тенденция. От една страна, родителите от поколение Х се опитват да покажат, че те са по-добри родители от своите, а именно нуждата им от информираност ги кара да търсят алтернативни и демократични начини за отглеждане и възпитание. В старанието си да зачетат индивидуалността на своето потомство, създават у тях усещане за специалност и уникалност, която е трудно да се развие в условията на постоянно родителско присъствие. 

От друга страна, стремежът на родителите от поколение Х да балансират и да са едновременно отдадени, във всички сфери на своя живот, възпрепятства ефективното и активно родителско присъствие. Осигуряват материална и физическа грижа, но няма пространство за общуване. Което не ги различава много от техните родители. Родителстването на Х е по метода „проба-грешка“

Най-близко до профила на човек от поколение Х е: Жена на 43-47 години, разведена със съпруга си, малко след като децата са поели своя път и са напуснали семейното гнездо, а съпругът й се влюбил в друга жена. До тогава семейният им живот бил организиран около училищния живот на потомството и всички допълнителни дейности свързани с тях, работили са много, за да могат да посрещнат нуждите на семейството и време за тях не оставало. Междувременно жената се грижела за болната си майка, която починала малко след развода на дъщеря си. В момента жената Х се е оттърсила от всички тежки преживявания, сменила е работата си – най-накрая нещо, което харесва, ходи на тенис, среща се с приятелки и общува добре с децата си.

Между поколение Х и У, някои класификатори поставят и междинно поколение Ксениали (Xennials), но няма да се спирам на тях отделно. Те имат характеристики и на Х и на У.

За Поколение У

Хората принадлежащи към поколение У са родени между 1981 и 1996 г.,  днес са на възраст 24 – 39 години. Най-често в литературата се срещат по наименованието „милениали“, тъй като са съзряли в началото на 21 век, улеснени от технологиите, притежаващи нови нужди и натоварени с големи очаквания от предходните, а именно да са двигател на прогреса.

Склонни са да отлагат, въпреки, че мечтаят в много посоки. Предпочитат да влагат парите си в преживявания – пътувания, книги, концерти, семинари за личностно и професионално развитие. Чувстват се граждани на света и новите култури са част от личностното им развитие.

Поколение У не са радетели на традициите, а поради вмененото им чувство за „специалност“ те се нуждаят да са център на внимание. Често имат нереалистични очаквания за себе си и са готови да търсят нещо ново и по-добро, веднага щом не са удовлетворени. Последното е валидно, както за личния живот и взаимоотношенията, така и за професионалният им път. В комбинация от „специалността“, потребността да са център и конкуренцията и трудностите, в годините им на съзряване се активира необходимостта им да са съвършени и по-добри от всички останали. А щом се огледат и в социалните медии, този стремеж се превръща във фикс идея.

Основните им ценности са: стабилно семейство, основаващо се на чиста любов, придружена от устойчиви взаимоотношения, както и финансова сигурност. Важно за тях е да са уважавани, независими, достойни и да се чувстват „удобно“. Готови са да жертват част от свободата си, за да оползотворят живота си „сега и веднага“ – наследство от начина, по който са отгледани.

Формулата им за успех е следната:

Успех = лични качества + вложени усилия

Инструментите, който използват за получаване на резултат са: професионализъм, интелигентност, адаптивност и креативност. А с напредването на възрастта и трудолюбието придобива важност.  

Предпочитат онлайн комуникацията, животът им без интернет и социалните медии е труден за прилагане. Но при по-важни, делови и лични теми, предпочитат общуването лице в лице. Поради по-малката им търпимост, към дейности и процеси, които изискват време и последователност, са склонни да ги отбягват или заобикалят. Обикновено е следствие от липсата им на опит и умения да водят преговори и да поддържат ефективни и дълготрайни работни и лични взаиомоотношения.

Родителите от поколение У – по какво ще ги познаете?

Семейната среда, в която са израснали носи усещането за несигурност, поради периодите на политически, икономически и културни промени. Наблюдава се „отложена зрялост“, повлияна от финансови проблеми, безработица, непосилна издръжка на живота и цени на жилища. Много често, имено представителите на това поколение отлагат създаването на дом и семейство, за по-късно, когато почувстват стабилност, но обикновено този момент идва трудно. Те са и поколението с най-много съжителства без брак, самотни родители и отбягване на родителска отговорност.

Горното следва и от факта, че в семейната им история, не рядко, присъства модел, който те не искат да повторят – разведени родители, работа, която не им носи финансово и емоционално удовлетворение. Поколението У имат желание за любима работа и семейство, но искат да направят информиран и правилен избор.

Вълнуват се много от емоционалното и психичното състояние на своите деца, но на тях самите им е трудно да се позоват на емоционалната си компетентност, която не е била на фокус по време на тяхното израстване.

Поради близостта си до поколение Х, тези от У носят семейните цености и доброто възпитание на децата, но им е много трудно да ги постигнат със своите собствени. Това води до стрес и усещане за провал пред родителите им, но и не разполагат с достатъчно механизми за справяне с тази несигурност. Комбинацията от неувереност и вискоки очаквания ги кара да търсят резултати без търпение и ангажираност в ситуацията и взаимоотношението. Това се наблюдава във всяко едно поле на взаимодействие – приятели, двойка, работодател, училище, образователна и здравна система, държавата. Позволявам си да ги именувам поколение, което си знае правата, но трудно посреща своите отговорности.

Обикновено изразяват позицията си и се опитват да намерят решение през общуване във определена група от социална медия. Афинитетът им към интернет, социалните мрежи и технологиите определя и начина на възпитание и отглеждане на своите деца. Поколение У смятат, че необходимо умение е детето им да „владее технологиите“ и това развива неговия интелект. Разбира се, липсата на активно и ефективно истинско общуване между деца и родители е пропуск в равитието на детето, както и за доброто функциониране на семейството.

Най-близко до профила на днешния милениал е: Мъж на възраст 30-35, несемеен, но има дете на 5-6 години, не живее с майката на детето си. Разделили се, когато детето е било на годинка. Срещнали трудности в поделянето на отговорностите покрай промяната – поява на дете в семейството. Мъжът има нова работа, в която отново е решил да се докаже, тъй като е намерил по-добри условия и заплащане. Обича планините и има група, с която споделя интереса си. Пътува, винаги, когато има възможност, за се срещне с нова култура и да научи повече за тях. Чете книги на различна тематика, но най-вече свързани с личностното и професионално развитие. С родителите си поддържа взаимоотношения, но ги избягва. Среща се с дъщеричката си и се старае да си прекарват добре. Труди се, за да може да й даде каквото има нужда. 

Уточнение: При описанието на двата профила, представител на поколение Х и У, избрах пола на случаен принцип за едния, но зачетох и двата.

Анастасия Русева

Снимки източник – Pixabay.com