Семейно

Консултиране

Консултирането на семейства и психотерапевтичната работа с членовете им е по-специфична психологическа работа. Тя дава възможност да се работи с цялата фамилна система. Mетода, който прилагам следва Системния подход. Фокусът не е върху индивида посочен от останалите в семейството като „проблем“ или „проявяващ проблемно поведение“, а върху това как семейството функционира и взаимодейства. От тази гледна точка, то (семейството) се разглежда като система, която работи ведно цяло със своите правила, традиции, общуване и изградена структура.

Научете повече