КОНСУЛТИРАНЕ НА ДВОЙКИ

Понякога след първа среща със семейство се наблюдава, че основната трудност във фамилната система е между партньорите/родителите. В този случай ще бъдете поканени само вие на следваща сесия и консултирането ще продължи в посока на изграждане или напасване на ефективни партньорски взаимоотношения. Друг път клиентите директно заявяват, че имат нужда от консултация за това, какво може да се подобри в двойката, за да се чувстват по-добре заедно.

Психологическа консултация за двойки

СЕМЕЙНО КОНСУЛТИРАНЕ

Консултирането на семейства и психотерапевтичната работа с членовете им е по-специфична психологическа работа. Тя дава възможност да се работи с цялата фамилна система. Mетода, който прилагам следва Системния подход. Фокусът не е върху индивида посочен от останалите в семейството като „проблем“ или „проявяващ проблемно поведение“, а върху това как семейството функционира и взаимодейства. От тази гледна точка, то (семейството) се разглежда като система, която работи ведно цяло със своите правила, традиции, общуване и изградена структура.

Семейно консултиране с психолог

ИНДИВИДУАЛНО КОНСУЛТИРАНЕ

При индивидивидуалното психологическо консултиране Вие си осигурявате време и място за среща със себе си отблизо, да погледнете на трудностите и предимствата от друг ъгъл. Тук консултирането отново е базирано на Системния подход и ще работим заедно от гледна точка на контекста в семейството Ви, взаимоотношенията Ви с другите. Това е възможност да преразгледате историята си и да разширите личностният си потенциал.

Индивидиална консултация с психолог

ПСИХОЛОГИЧЕСКА ПОДКРЕПА НА ДЕЦА

При консултирането на деца работата ми е насочена основно в подкрепа на подрастващите с емоционално-поведенчески прояви, трудности при социализация и общуване, преживяване на кризи при раздяла/развод на родителите, преход от един етап към друг в развитието, дискомфорт при промяна в ежедневието, справяне със страхове. При запитване за работа с дете, първата среща винаги е с родителите или цялото семейство. Взависимост от възрастта на децата психологическото консултиране с тях преминава под формата на игра, творчество или разговор. Родителите получават регулярно обратна връзка от срещите ни с детето.

Детски психолог

ОНЛАЙН КОНСУЛТАЦИИ С ПСИХОЛОГ

Напоследък е все по-често срещан животът „онлайн“. Психологическото консултиране онлайн също се налага, особено във време на изолация и пандемична криза. Все пак, срещата с психолог от дистанция има своите предимства и теми, които е нужно да имате предвид.