БРАЧНО И ПАРТНЬОРСКО КОНСУЛТИРАНЕ

Понякога след първа среща със семейство се наблюдава, че основната трудност във фамилната система е между партньорите/родителите. В този случай ще бъдете поканени само вие на следваща сесия и консултирането ще продължи в посока на изграждане или напасване на ефективни партньорски взаимоотношения. Друг път клиентите директно заявяват, че имат нужда от консултация за това, какво може да се подобри в двойката, за да се чувстват по-добре заедно.

Формирането на двойка и обвързването в сериозни партньорски взаимоотношения е един от най-вълнуващите мигове в живота на всеки един човек. В този момент се събират любовта, надеждата и вярата, че „заедно можем повече и всичко“. Точно сега е напълно естествено да не си даваме сметка, че ведно с вълнението, еуфорията и вярата в перспективното бъдещо съжителстване събираме заедно, всичко онова, което е в нас и преди. При решението „да продължим живота си заедно“  носим със себе си и вярванията, убежденията, традициите на рожденото си семейство, както и намерението да сме по-успели от предците си.

В немалка част от двойките се пропуска етапа на напасването или иначе казано, етапа, в който вмъкваме индивидуалните си различия в партньорското взаимоотношение. Различията не ни правят несъвместими, напротив, могат да обогатят връзката. Но отхвърлянето им, неприемането им и последващите обвинения, водят до конфликти в двойката.

Друга тема, която може да внесе буря в партньорските взаимоотношения, и която, в известен смисъл, е свързана с различията е липсата на яснота, кой каква роля заема в двойката, извън нея и в разширеното семейство. Какъв е очакваният принос на всеки един от партньорите в общото взаимоотношение. В ситуация на неясно разпределени роли следват отново конфликти и разочарования.

Случва се да назрее раздяла между партньорите, независимо от причината. Възникват въпроси: „Да се разделим ли или можем да продължим заедно?“, „Как да се разделим?“, „Какво да кажем на детето/децата?“, „Какво ще последва?“. За всяка двойка, който и от партньорите да е инициирал раздялата, е напълно естествено да се питат какво следва и как. Фамилният консултант може да ви подкрепи да се справите с тази промяна и да преодолеете кризата по един ефективен начин. Заедно да вземете най-подходящото решение за вас като партньори/семейство.

Още нещо – неизговорените теми и темите табу. При много от двойките присъства трудността да говорят ясно, открито и директно за теми, които ги вълнуват или са важни. Недвусмислената и пряма комуникация е много ценна съставка от ефективните взаимоотношения. Тя е особено важна между партньорите, защото се очаква те да споделят живота си, радостите, трудностите, да отглеждат заедно децата си. Много често, обаче темите, за които не се говори застават като стена помежду.

Всичко споменато по-горе, както и няколко неизброени ситуации, които възникват в двойката или брачите партньори са естествени събития. Как ще преминете през тях и дали ще се справите, зависи от натрупания опит до момента и възможностите, с които разполагате. Ролята на брачния и фамилен консултант е да ви подкрепи в тези етапи и да поемете пътя на зрялото партньорство, а после и към родителстването.