ИНДИВИДУАЛНО КОНСУЛТИРАНЕ

При индивидивидуалното психологическо консултиране Вие си осигурявате  време и място за среща със себе си отблизо, да погледнете на трудностите и предимствата от друг ъгъл.  Тук консултирането отново е базирано на Системния подход и ще работим заедно от гледна точка на контекста в семейството Ви, взаимоотношенията Ви с другите. Това е възможност да преразгледате историята си и да разширите личностният си потенциал.
Едно от най-трудните предизвикателства е да се срещнем и вгледаме в нас самите. Много по-лесно е да изискваме, очакваме, надяваме другите или светът около нас да се промени. Но нека си говорим открито – този, който най-много подлежи на нашия контрол и управление, сме самите ние. В индивидуалните консултации ще Ви съпътствам, подкрепям, ще бъда открита, ще изследвам заедно с Вас и ще търсим отговори на въпроси, които Ви вълнуват. Ще Ви предоставя възможност и сигурно защитено пространство, в което да изпробвате нови умения за справяне с предизвикателствата от ежедневието Ви. А правилата и принципите за конфиденциалност и етика са основни.