Напоследък е все по-често срещан животът „онлайн“. Психологическото консултиране онлайн също се налага, особено във време на изолация и пандемична криза. Все пак, срещата с психолог от дистанция има своите предимства и теми, които е нужно да имате предвид.

Предимства:

  • Удобно за клиента – сам избира мястото, където ще се проведе консултацията.
  • Достъп до всеки специалист, предлагащ тази услуга, независимо от местоположението на психолога и клиента.
  • Алтернатива, за хората с изключително натоварен график.

Имайте предвид, че:

  • При консултирането онлайн се губи езикът на тялото, който е ключов за психолога и допълва „цялата картинка“.
  • Понякога онлайн консултирането е неприложимо или неподходящо за клиентите. Тук е мястото на специалиста психолог да прецени ситуацията и да насочи клиента към консултиране с личен контакт или друг вид психологическа работа.

Как да си осигурите психологическо консултиране онлайн?

  • Свържете се с мен на телефон +359 898 434 939.
  • Ще проведем кратък разговор за нуждите Ви от психологическо консултиране.
  • Избираме канал, който е удобен за Вас да проведем онлайн консултирането (Skype, Viber)
  • Онлайн сесиите се заплащат предватирелно по банков път.