ПСИХОЛОГИЧЕСКА ПОДКРЕПА НА ДЕЦА

При консултирането на деца работата ми е насочена основно в подкрепа на подрастващите с емоционално-поведенчески прояви, трудности при социализация и общуване, преживяване на кризи при раздяла/развод на родителите, преход от един етап към друг в развитието, дискомфорт при промяна в ежедневието, справяне със страхове. При запитване за работа с дете, първата среща винаги е с родителите или цялото семейство. Взависимост от възрастта на децата психологическото консултиране с тях преминава под формата на игра, творчество или разговор. Родителите получават регулярно обратна връзка от срещите ни с детето.
Работата с деца е много специфична и отговорна. Тя изисква по-различни компетентности и умения от тези при консултирането на възрастните. Полето ми на дейност, психологическата подкрепа и консултиране на деца не е широкоспектърно. Клиничната работа и психодиагностика не влизат в компетенциите ми. И при срещите си с подрастващите се позовавам основно на Системния подход, а детето се има предвид от гледна точка на семейния контекст.

Децата са чувствителни създания, реагират на всяка промяна и дискомфорт. Те също така са много умели в това да преминават от крайно тъжно или гневно емоционално състояние към крайно радостно. Децата нямат социалния и житейски опит на възрастния и затова те реагират със своята изключителна сензитивност и интуиция към заобикалящия ги свят.

Това, за което мога да ви бъда полезна с децата, е изграждане и развиване на емоционална компетентност, социални умения, справяне с криза при конфликти и раздяла на родителите, самооценка и развиване на творческия потенциал.

Тук искам да обърна внимание на един мит или по-скоро една заблуда, която се среща доста често при родителите, а именно, че поверявате детето си на психолога и след определен брой срещи ви го връща „поправено“. Ще трябва да ви разочаровам, мили родители, без вашето активно участие и ангажираност в процеса на израстване и промяна – няма да се получи или ще бъде за сметка на много усилия и време. Все пак, имам и добра новина за вас –  аз ще ви подкрепям, насочвам и заедно ще вървим към най-доброто, на което сте способни като родители.